Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete 1960, az MTA Textológiai Munkabizottságának megalakulása óta gondozza a magyar nemzeti klasszikusok életművéből készített és a magyar irodalomtörténet egyes korszakainak meghatározó szövegeit közzétevő kritikai kiadások jelentékeny hányadát. Az Irodalomtudományi Intézet textológiai portálja a magyarországi textológia kritikai kiadásainak lehetőség szerint teljes korpuszát teszi közzé, ezek kereshetők és le is tölthetők honlapunkról. Jelenleg 364 kötet, bennük több mint 241 ezer szövegoldal érhető el. A gyűjtemény bővül.

A köteteket egyelőre kétrétegű PDF fájlokban dolgoztuk fel, vagyis az eredeti kiadásokkal megegyező értékű olyan fakszimiléket kap az olvasó, amelyekben – egy láthatatlan szövegrétegben – a teljes szövegük egészére kiterjedő keresési műveletek is végezhetők. A szövegréteg automatikus karakterfelismeréssel készült, emberi ellenőrzés nélkül, ezért felhívjuk a figyelmet ennek egyenetlen minőségére.

Az online keresési lehetőséget igénybe vevő olvasóink olyan kereséseket végezhetnek, amelyekben az egyes kötetek metaadatai (szerző, cím, korszak, sajtó alá rendezők stb.) mellett a kötetek bármely szavát vagy kifejezését is megadhatják. A találati listában azoknak a köteteknek a címe olvasható, amelyek kielégítik a keresési feltételeket. Egy-egy kötet címére kattintva azoknak az oldalaknak a hasonmása jelenik meg, amelyeken a megadott szavak vagy kifejezések együttesen előfordulnak, és ezek a találatok végiglapozhatók.

Azok az olvasóink, akik a kritikai kiadások köteteit saját számítógépükre mentve egészükben is birtokolni kívánják, a PDF fájlokat kötetenként, korlátozás nélkül letölthetik.

A kereshető fakszimilék közzététele a kritikai kiadások elektronikus feldolgozásának első lépése. Ezzel párhuzamosan folyamatban van a kötetek teljes szövegének XML jelölőnyelvi feldolgozása (retrokonverziója) is a nemzetközi iparági szabványnak számító TEI szintaktikát követő szemantikai rendben. Az így feldolgozott, a 21. századi online keresés, rendezés és megjelenítés kívánalmainak a legmagasabb szinten megfelelő állományokat a magyar irodalomtudomány textológiai portálján, a DigiPhilen tesszük közzé. Az első kötetek már elkészültek és használhatók.