Magyarországi tudósok levelezése

Commercia litteraria eruditorum Hungariae – Magyarországi tudósok levelezése. Szerkesztette Tarnai Andor (1–3. köt.), Tarnai Andor és Szelestei N. László (4. köt.-től). Budapest: MTA Irodalomtudományi Intézet (1–2. köt.), Balassi (3. köt.), Universitas (4. köt.-től), 1988–

 

mtl1-Benko_1766--1815_1988Benkő József. Levelezése. Sajtó alá rendezte, a jegyzeteket írta Szabó György és Tarnai Andor. A bevezetőt írta Szabó György. Commercia litteraria eruditorum Hungariae – Magyarországi tudósok levelezése 1. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó–MTA Irodalomtudományi Intézet, 1988. 495 l.

 

 

mtl2-Horvat--Ferenczy_1990Horvát István és Ferenczy János. Levelezése. Sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Soós István. Commercia litteraria eruditorum Hungariae – Magyarországi tudósok levelezése 2. Budapest: MTA Irodalomtudományi Intézet, 1990. 309 l.

 

 

   

mtl3-Bel_1993Bél Mátyás. Levelezése. Sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Szelestei N. László. A Haynóczi Dánielnek címzett leveleket sajtó alá rendezte Grüll Tibor. Commercia litteraria eruditorum Hungariae – Magyarországi tudósok levelezése 3. Budapest: Balassi Kiadó, 1993. 686 l.

 

 

   

mtl4-Kollar_2000Kollár Ádám Ferenc. Levelezése. Sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Soós István. Commercia litteraria eruditorum Hungariae – Magyarországi tudósok levelezése 4. Budapest: Universitas Könyvkiadó, 2000. 548 l.

 

 

   

mtl5-Windisch_2008Windisch, Karl Gottlieb. Briefwechsel des Karl Gottlieb Windisch. Herausgegeben von Andrea Seidler. Transkription der Briefe des Franz Schweitzers von József László Kovács. Commercia litteraria eruditorum Hungariae – Magyarországi tudósok levelezése – Briefwechsel der Wissenschaftler aus Ungarn 5. Budapest: Universitas Verlag, 2008. 334 l.

 

 

 

mtl6-Weszpremi_2013Weszprémi István. Levelezése. Sajtó alá rendezte Szelestei N. László és Vida Tivadar. A bevezetőt és a jegyzeteket írta Szelestei N. László. Commercia litteraria eruditorum Hungariae – Magyarországi tudósok levelezése 6. Budapest: Argumentum Kiadó, 2013. 340 l.