RMKT XVI. század

A régi magyar költészet összes emlékének közzétételét már a XIX. század közepén előkészítették. Toldy Ferenc, Szilády Áron, Horváth Cyrill és Dézsi Lajos munkájának eredményeként 1877–1930 között 1 középkori és 8 XVI. századi műveket tartalmazó kötet jelent meg. Badics Ferenc Gyöngyösi-kiadásai (1914–1927) a XVII. századi költészet megismertetéséhez járultak hozzá. Ezt a hagyományt folytatták az 1956-ban megalakult Irodalomtörténeti Intézetben. A század magyar nyelvű költészetének tudományos igényű közreadása az1930-as években megszakadt. Az újrainduló sorozat 9. kötetének munkálatait Varjas Béla irányította, de megjelenését (1990) már nem érhette meg. A sorozat szerkesztését Szentmártoni Szabó Géza vette át. Az új sorozatnak 2018-ig 5 kötete látott napvilágot, az osztály munkatársai közül Ács Pál, Kőszeghy Péter és Szentmártoni Szabó Géza gondozásában, külső közreműködőkkel (Orlovszky Géza, Pap Balázs) együttműködésben.

Régi Magyar Költők Tára: XVI. századbeli magyar költők művei. Sajtó alá rendezte (1–8. köt.:) Szilády Áron, Horváth Cyrill és Dézsi Lajos, (9. köt.:) szerkesztette Varjas Béla, (Új folyam 10. köt.–) a sorozatot szerkesztette Szentmártoni Szabó Géza. Budapest: (1–8. köt.:) MTA, (9. köt.:) Akadémiai, (10. köt.:) Akadémiai–Balassi, (11. köt.:) Akadémiai–Orex, (12. köt.–) Balassi, 1877–1930, 1990–

 

kulsoforraskk1, Középkori magyar költői maradványok. Sajtó alá rendezte Szilády Áron. Budapest: MTA, 1877. 391 l.

 

 

     

rmkt_xvi_01_19211, Középkori magyar verseink. Sajtó alá rendezte Horváth Cyrill. Budapest: MTA, 19212. 531 l.

 

 

 

     

kulsoforraskk2, XVI. századbeli magyar költők művei 1, 1527–1546. (Csáti Demeter, Péchy Ferenc, Farkas András, Istvánfi Pál, Batizi András, Dévai Bíró Mátyás, Erdősi Sylvester János, Dobai András, Tar Benedek, Csikei István, Szkhárosi Horvát András, Szeremlyéni Mihály, Tordai Névtelen, Thordai Benedek, Biai Gáspár, Baranyai Pál, Valkai Kelemen, Kákonyi Péter, Székely Balázs, Fekete Imre és egy névtelen énekei) Sajtó alá rendezte Szilády Áron. Budapest: MTA, 1880. 503 l.

 

 

kulsoforraskk3, XVI. századbeli magyar költők művei 2, 1540–1555: Tinódi Sebestyén összes művei. Sajtó alá rendezte Szilády Áron. Budapest: MTA, 1881. 480 l.

 

 

     

kulsoforraskk4, XVI. századbeli magyar költők művei 3, 1540–1575. (Nagybánkai Mátyás, Siklósi Mihály, Végkecskeméti Mihály, Batthyány Orbán, Tolnai György, Ilosvai Selymes Péter és három névtelen) Sajtó alá rendezte Szilády Áron. Budapest: MTA, 1883. 398 l.

 

 

 

kulsoforraskk5, XVI. századbeli magyar költők művei 4, 154?–1560. (Radán Balázs, Dézsi András, Sztárai Mihály) Sajtó alá rendezte Szilády Áron. Budapest: MTA, 1886. 412 l.

 

 

   

kulsoforraskk6, XVI. századbeli magyar költők művei 5, 1545–1559. (Szegedi Kis István, Sziráki Balázs, Ambrust Kristóf, Mádai Mihály, Sarlóközi Névtelen, Ráskai Gáspár, Gyulai István, Heltai Gáspár, Tőke Ferenc, Szegedi András, Paniti János, Szepetneki János, Szegedi Gergely, Pap Benedek, Barát István, Nagyfalvi György, Vilmányi Libécz Mihály, Békési Balázs és névtelenek énekei) Sajtó alá rendezte Szilády Áron. Budapest: MTA, 1896. 403 l.

 

 

kulsoforraskk7, XVI. századbeli magyar költők művei 6, 1560–1566. (Erdélyi Máté, Fráter Gáspár, Pesti György, Küküllei Névtelen, Torkos János, Varsányi György, Szerémi Illyés, Dávid Ferenc, Huszár Gál, Mélius Péter, Németi Ferenc, Szendrei Névtelen, Besenyei Jakab, Tuba Mihály, Bornemisza Péter, Karádi Névtelen, Felnémeti Névtelen, Dobokai Mihály és névtelenek énekei, Komédia Balassi Menyhárt árultatásáról) Sajtó alá rendezte Szilády Áron. A jegyzeteket írta Szilády Áron és Dézsi Lajos. Budapest: MTA, 1912–1926. 426 l.

 

 

kulsoforraskk8, XVI. századbeli magyar költők művei 7, 1566–1577. (Hartyáni Imre, István deák, Szegedi Lajos, Tesini Imre, Tseh énekszerző, Dóci Ilona, Bornemissza Miklós, Nikolsburgi Névtelen, Hunyadi Ferenc, Újlaki Péter, Temesvári István, Lévai Névtelen, Palatics György, Semptei Névtelen, Temesvári János, Csanádi Demeter, Zeleméri László, Enyedi György, Sztárai Miklós, Szegedi Veres Gáspár, Szakmári Fabricius István és névtelenek énekei, Salamon és Markalf) Sajtó alá rendezte Dézsi Lajos. Budapest: MTA, 1930. 530 l.

 

 

rmkt_xvi_09_19909, XVI. századbeli magyar költők művei, 1567–1577. (Valkai András, Görcsöni Ambrus, Majssai Benedek, Gergelyi Albert, Huszti Péter énekei, Eurialus és Lucretia históriája, Telamon históriája, Bogáti Fazakas Miklós folytatása Görcsöni Ambrus históriájához) Szerkesztette Varjas Béla. Sajtó alá rendezte Horváth Iván, Lévay Edit, Orlovszky Géza, Stoll Béla, [Szentmártoni] Szabó Géza és Varjas Béla. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990. 639 + [8] l.

 

 

rmkt_xvi_10_1996Új folyam 10, XVI. századbeli magyar költők művei: Czobor Mihály [?]: Theagenes és Chariclia. Sajtó alá rendezte Kőszeghy Péter. Budapest: Akadémiai Kiadó–Balassi Kiadó, 1996. 419 l.

 

 

   

rmkt_xvi_11_1999Új folyam 11, XVI. századbeli magyar költők művei: Kozárvári Mátyás, Decsi Gáspár, Decsi Mihály, Tolnai Fabricius Bálint, Pécsi János, Murád dragomán (Somlyai Balázs), Szepesi György, Vajdakamarási Lőrinc, Skaricza Máté, Zombori Antal, Tardi György, Tasnádi Péter, Hegedűs Márton, Moldovai Mihály és ismeretlen szerzők énekei, 1579–1588. Sajtó alá rendezte Ács Pál. Budapest: Akadémiai Kiadó–Orex Kiadó, 1999. 541 + [20] l.

 

 

rmkt_xvi_12_2004Új folyam 12, XVI. századbeli magyar költők művei, 1587–1600. (Illyefalvi István, Cserényi Mihály, Csáktornyai Mátyás, Póli István, Beythe István, Baranyai Decsi János, Ceglédi Nyíri János, Munkácsi János és ismeretlen szerzők históriái, Telegdy Kata verses levele, Fortuna sorsvetőkönyv, naptárversek) Sajtó alá rendezte Orlovszky Géza. Budapest: Balassi Kiadó, 2004. 812 l.

 

 

hamarostkÚj folyam 13/A, XVI. századbeli magyar költők művei: Bogáti Fazakas Miklós históriás énekei és bibliai parafrázisai (Énekek éneke, mózesi diadalversek, Jób könyve), 1575–1598. Sajtó alá rendezte Ács Pál, Etlinger Mihály, Pap Balázs, Szatmári Áron, Szentmártoni Szabó Géza és Zsupán Edina. Budapest: Balassi Kiadó, 2018. 512 + [29] l.