RMKT XVII. század

A Régi Magyar Irodalmi Osztály egyik fő feladata az RMKT XVII. századi sorozatának megindítása volt. Szerkesztője 1959-től Klaniczay Tibor és Stoll Béla, 1993-tól Jankovics József. Az anyag közzétételében az osztály és az intézet további tagjai közül kiemelkedik, Komlovszki Tibor, Varga Imre, Varjas Béla teljesítménye. Számos külső munkatárs (Holl Béla, H. Hubert Gabriella, Vadai István) is közreműködött. Az egyes kötetek részben korszakonként (a két Rákóczi György korának, az első kuruc mozgalmak korának költészete), részben tematikus (szerelmi és lakodalmi költészet) vagy felekezeti (szombatos és katolikus egyházi énekek) csoportosításban adják közre anyagukat. Önálló kötetekbe kerültek egy-egy jelentősebb szerző (Szenci Molnár Albert, Szentmártoni Bodó János, Beniczky Péter) összes versei. A betűhíven közölt szövegekhez szövegkritikai és tárgyi jegyzetek, szerzői életrajzok járulnak. Ha megtalálható, az énekelt versek kottája is megjelenik. A versanyag teljességre törekvő összegyűjtése rendkívül kiterjedt kutatómunkát igényel. Nyomtatott énekeskönyvek és kéziratok tömegén kívül minden, e századból eredő magyar nyomtatványt kézbe kell venni, mert akár csak egy strófányi vagy kétsornyi verses szövegnek is helye van a kiadásban. A forrásfeltárás eredményeként számos fontosabb szerző, több száz kisebb jelentőségű versíró vagy ismeretlen szerzőjű mű került elő. Mindezek a magyar írásbeliség nélkülözhetetlen forrásai, több tudományág (nyelvészet, néprajz, folklór, történetírás) számára. A sorozatnak 2018-ig 18 kötete jelent meg.

Régi Magyar Költők Tára: XVII. század. Szerkesztette (1–3. köt.:) Klaniczay Tibor, (4–10. és 12–15. köt.:) Stoll Béla, (11. köt.:) Stoll Béla és Varga Imre, (16. köt.–) Jankovics József. Budapest: (1–14. köt.:) Akadémiai, (15. köt.:) Argumentum–Akadémiai, (16. köt.–) Balassi, 1959–

 

rmkt_xvii_01_19591, A tizenöt éves háború, Bocskay és Báthori Gábor korának költészete. Sajtó alá rendezte Bisztray Gyula, Klaniczay Tibor, Nagy Lajos és Stoll Béla. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1959. 678 l. + 16 t.

 

 

   

rmkt_xvii_02_19622, Pécseli Király Imre, Miskolczi Csulyak István és Nyéki Vörös Mátyás. Versei. Sajtó alá rendezte Jenei Ferenc, Klaniczay Tibor, Kovács József és Stoll Béla. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962. 537 l. + 12 t.

 

 

   

rmkt_xvii_03 19613, Szerelmi és lakodalmi versek. Sajtó alá rendezte Stoll Béla. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1961. 751 l. + 8 t.

 

 

 

     

rmkt_xvii_04_19674, Az unitáriusok költészete. Sajtó alá rendezte Stoll Béla, Tarnóc Márton és Varga Imre. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967. 719 l. + 8 t.

 

 

 

     

rmkt_xvii_05_19705, Szombatos énekek. Sajtó alá rendezte Varjas Béla. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970. 616 l. + 8 t.

 

 

 

     

rmkt_xvii_06 19716, Szenci Molnár Albert. Költői művei. Sajtó alá rendezte Stoll Béla. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1971. 531 l.

 

 

 

     

rmkt_xvii_07_19747, Katolikus egyházi énekek, 1608–1651. Sajtó alá rendezte Holl Béla. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1974. 726 l. + 8 t.

 

 

 

     

rmkt_xvii_08_19768, Bethlen Gábor korának költészete. Sajtó alá rendezte Komlovszki Tibor és Stoll Béla. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1976. 651 l.

 

 

 

     

rmkt_xvii_09_19779, A két Rákóczi György korának költészete, 1630–1660. Sajtó alá rendezte Varga Imre. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1977. 795 l. + 8 t.

 

 

 

     

rmkt_xvii_10_198110, Az 1660-as évek költészete, 1661–1671. Sajtó alá rendezte Varga Imre. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981. 827 l. + 8 t.

 

 

 

     

rmkt_xvii_11_198611, Az első kuruc mozgalmak korának költészete, 1672–1686. Sajtó alá rendezte Varga Imre. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1986. 937 l. + 8 t.

 

 

 

     

rmkt_xvii_12_198712, Madách Gáspár, egy névtelen, Beniczky Péter, gróf Balassa Bálint, Listius László, Esterházy Pál és Fráter István. Versei. Sajtó alá rendezte Varga Imre, Cs. Havas Ágnes és Stoll Béla. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1987. 837 l. + 10 t.

 

 

   

rmkt_xvii_13_198813, Szentpáli N. Ferenc, Felvinczi György, Pápai Páriz Ferenc és Tótfalusi Kis Miklós. Versei. Sajtó alá rendezte Varga Imre. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1988. 682 l. + 8 t.

 

 

   

rmkt_xvii_14_199114, Énekek és versek, 1686–1700. Sajtó alá rendezte Jankovics József. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1991. 980 l. + 4 t.

 

 

 

     

rmkt_xvii_15a_199215, Katolikus egyházi énekek (1660-as, 1670-es évek): A: Szövegek. Sajtó alá rendezte Stoll Béla. Budapest: Argumentum Kiadó–Akadémiai Kiadó, 1992. 856 l.

 

 

   

rmkt_xvii_15b_199215, Katolikus egyházi énekek (1660-as, 1670-es évek): B: Jegyzetek. Írta Holl Béla. Budapest: Argumentum Kiadó–Akadémiai Kiadó, 1992. 581 l.

 

 

 

     

rmkt_xvii_16_200016, Rozsnyai Dávid, Koháry István, Petrőczy Kata Szidónia és Kőszeghy Pál. Versei. Sajtó alá rendezte Komlovszki Tibor és S. Sárdi Margit. Budapest: Balassi Kiadó, 2000. 725 l.

 

 

   

hamarostk17, Evangélikus és református gyülekezeti énekek (1601–1700). Szerkesztette, a jegyzeteket írta H. Hubert Gabriella. A szövegeket sajtó alá rendezte Vadai István. A dallamokat sajtó alá rendezte Ecsedi Zsuzsanna. Budapest: Balassi Kiadó, 2016. 1222 l.